Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Шановні друзі!

 

         Якщо Ви відчуваєте у собі інтерес до розуміння конкретних явищ та процесів, що відбуваються у довкіллі, схильність до проникнення у їх сутність та пошуку нестандартних шляхів розв’язання супутніх проблем і при цьому серйозно прагнете досягти успіху в житті – запрошуємо Вас до фізичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

 

         Випускники нашого факультету, завдяки набутим навичкам аналізу складних процесів, виявлення найважливіших (критичних) елементів конкретної проблеми, а також прийняття аргументованих рішень по її розв’язанню, мають підтверджену практикою підвищену конкурентоздатність як при працевлаштуванні, так і в кар’єрному рості.

 

         Ми дозволяємо собі це стверджувати тому, що:

 

1)    Одеський університет імені І.І.Мечникова є одним із найстаріших вищих навчальних закладів України із виваженою та перевіреною часом системою навчання. Наш фізичний факультет веде свою історію з моменту створення Новоросійського університету (нині – університет імені І.І. Мечникова) у 1865 році як частина фізико-математичного факультету. В наші дні фізичний факультет є одним з найкращих факультетів університету за якістю освіти;

2)    ОНУ імені І.І.Мечникова входить до п’ятірки найкращих вищих навчальних закладів України за рівнем та результативністю наукових досліджень;

3)    університет імені І.І.Мечникова є одним із 5 провідних українських ВНЗ, студенти-бакалаври яких допускаються до конкурсу на навчання за обміном (за державний кошт) у найкращих європейських університетах по квоті України за програмою Erasmus Mundus;

4)    освіта, отримана на фізичному факультеті, є набагато ґрунтовнішою у порівнянні з освітою за переважною більшістю інших спеціальностей. Вона дозволяє працювати як мінімум за 7-10 професіями. Найголовніші з них:

·        наукові дослідження та науково-технічні розробки у сфері високих технологій;

·        викладання у вищій та середній школі;

·        розробка та тестування програмного та апаратного забезпечення комп'ютерної техніки;

·        застосування та обслуговування наукомісткого медичного обладнання;

·        керування фінансами та моделювання ринкових процесів;

5)    випускники нашого факультету успішно працюють на престижних посадах не тільки в Україні, але й у багатьох країнах світу;

 

         Також варто знати, що:

 

1)      навчання на фізичному факультеті на перших етапах складніше, порівняно з інших факультетами ОНУ або іншими ВНЗ, через підвищену математизованість змісту дисциплін, що читаються студентам факультету. Проте, в подальшому ці труднощі компенсуються впевненістю у своїх силах та здібністю легко досягати розуміння проблем будь-якої галузі;

2)      для допомоги у засвоєнні важкого матеріалу, починаючи з першого курсу зі студентами проводяться додаткові безкоштовні заняття та індивідуальні консультації;

3)      переважна більшість місць на фізичному факультеті ОНУ є бюджетними із середньою стипендію 1400 грн. (хоча для її отримання треба вчитися не на «трійки»...  );

4)      на нашому факультеті доброзичлива атмосфера та відсутня корупція;

5)      всі іногородні студенти забезпечуються місцем у гуртожитку, розташованому в самому серці Одеси. Відстань між гуртожитком та факультетом пішки долається всього за три хвилини.

  Навчання на фізичному факультеті проводиться за спеціальностями: «Фізика та астрономія», «Прикладна фізика та наноматеріали».

         Окрім цього, всі студенти – фізики також розподіляються за відділеннями:  «Комп'ютерної фізики», «Менеджменту науки та наукоємних технологій». Студенти спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» набувають кваліфікацію «медична фізика».

         Починаючи з третього курсу студенти – фізики проходять підготовку за спеціалізаціями: «Теоретична фізика», «Теплофізика дисперсних систем і фізика низькотемпературної плазми», «Фізика напівпровідників і діелектриків», «Фізика твердого тіла і твердотільної електроніки», «Хімічна фізика».

 

Чекаємо Вас на фізичному факультеті

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова!

 

Контактна інформація

 

Наша адреса:                     вул. Пастера, 42, Одеса, 65082, Україна.

Телефон деканату:          (048) 723-63-02.

 

Сайт фізичного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова:               https://www.phys.onu.edu.ua/

Сайт кафедри теоретичної фізики ОНУ імені І.І.Мечникова:   https://theorphys.onu.edu.ua/

Офіційна група   https://vk.com/phys_onu

            Всі бажаючі поглибити та перевірити свої знання зі шкільного курсу фізики та математики можуть прийняти учать в заочній фізико-математичній школі.

https://www.phys.onu.edu.ua/pmSchool

            Щомісячно читаються науково-популярні лекції та демонстраційні лекторії для учнів шкіл.

Двічі на рік проводяться науково-практичні конференції для учнів середніх навчальних закладів Одеської області. Метою конференцій є коригування тематики та допомога у виконанні науково-дослідницьких робіт учнів у рамках Малої академій наук України, в т.ч. консультації на кафедрах факультету та проведення конкретних досліджень у лабораторіях Одеського національного університету протягом навчального року.

 https://theorphys.onu.edu.ua/school/man/man.html