ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ ( за методикою Є. Клімова )

Прочитай дані твердження. Якщо ти згодний з ними, то перед цифрою в таблиці постав знак «+», якщо ні, постав перед цифрою знак «–». Якщо у тебе виникли сумніви, то закресли цифру.

 

Тверд-ження

Твердження для самооцінки

1

природа

2

техніка

3

знак

4

мистецтво

5

людина

1

Легко знайомлюсь з людьми

 

 

 

 

1

2

Охоче і довготривалий час можу майструвати

 

1

 

 

 

3

Люблю ходити в музеї, театри, на виставки

 

 

 

1

 

4

Охоче і довготривалий час можу проводити обчислення, креслити

 

 

1

 

 

5

Охоче і довготривалий час можу доглядати за рослинами, тваринами

1

 

 

 

 

6

Із задоволенням спілкуюсь і однолітками чи малюками

 

 

 

 

1

7

Із задоволенням доглядаю за рослинами, тваринами

1

 

 

 

 

8

Зазвичай роблю мало помилок в письмових роботах

 

 

1

 

 

9

Мої вироби викликають інтерес у товаришів, однокласників

 

2

 

 

 

10

Люди вважають, що в мене є художні здібності

 

 

 

2

 

11

Охоче читаю про рослини, тварини

1

 

 

 

 

12

Беру участь у виставах, концертах

 

 

 

1

 

13

Охоче читаю про устрій механізмів, приборів, машин

 

1

 

 

 

14

Довготривалий час можу розгадувати задачі, ребуси, кросворди

 

 

2

 

 

15

Вмію налагодити стосунки між конфліктуючими людьми

 

 

 

 

2

16

Вважаю, що у мене є здібності до роботи з технікою

 

2

 

 

 

17

Людям подобається моя художня творчість

 

 

 

2

 

18

У мене є схильності до роботи з рослинами і тваринами

2

 

 

 

 

19

Я можу чітко викладати свої думки в письмовій формі

 

 

2

 

 

20

Я майже ніколи і ні з ким не сварюсь

 

 

 

 

1

21

Результати моєї технічної творчості схвалюють незнайомі люди

 

1

 

 

 

22

Не прикладаючи зусиль засвоюю іноземні мови

 

 

1

 

 

23

Мені часто трапляється нагода допомагати навіть незнайомим людям

 

 

 

 

2

24

Довготривалий час можу займатися музикою, малюванням, читати книги

 

 

 

1

 

25

Можу впливати на хід розвитку рослин і тварин

2

 

 

 

 

26

Полюбляю розбиратися в улаштуванні механізмів, приборів

 

1

 

 

 

27

Мені зазвичай вдається схилити людей до своєї точки зору

 

 

 

 

1

28

Охоче спостерігаю за рослинами і тваринами

1

 

 

 

 

29

Охоче читаю

науково-популярну, критичну літературу, публіцистичну літературу

 

 

1

 

 

30

Намагаюсь зрозуміти секрети майстерності та випробовую свої сили в музиці, живопису

 

 

 

1

 

Результати

 

 

 

 

 

По кожному стовпчику підрахуй алгебраїчну, тобто з врахуванням знаків, суму, закреслені цифри не рахуй. Запиши в рядок «Результати». Найбільша отримана сума чи суми (по декільком стовпчикам) вказують на той тип професії, який для тебе більш властивий. Малі від’ємні суми вказують на типи професій, яких тобі слід уникати при виборі. Максимальне число балів в кожному стовпчику – 8. У відповідності з даною класифікацією, запропонованою Є. А.  Клімовим, коло сучасних професій можна розділити на 5 основних типів:

1 – «Людина – природа»                                                                                                   

2 – «Людина – техніка»                                                                                                         

3 – «Людина – знакова система»                                                                                           

4 – «Людина – художній образ»                                                                                       

5 – «Людина – Людина»

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ТА СХИЛЬНОСТЕЙ

 ( диференційно-діагностичний опитувальник «Я віддам перевагу»)

 

Кожне питання містить два альтернативних варіанта («а» і «б»). Ти повинен в кожній із 20 запропонованих пар видів діяльності вибрати тільки один вид. Прохання: уважно прочитай пару описів і спочатку вибери для себе той вид занять, яким би ти хотів займатися. Потім ти повинен дати оцінку кожному із двох описів:

«+ + +» – якщо вид заняття дуже подобається;

«+ +» – якщо вид заняття однозначно подобається;

«+» – якщо більш подобається, ніж не подобається;

«–»   – якщо більш не подобається;

«– –»  – якщо безумовно не подобається;

«»– якщо зовсім не подобається.

Оцінки описів в парі не повинні співпадати, так як ти один із них до цього вже вибрав. Оцінки можуть бути як позитивними, так і негативними. Оцінки описів заносяться в бланк відповідей в клітинки з відповідними номерами.

Уявіть, що після відповідного навчання Ви зможете виконувати будь-яку роботу. Але якби Вам довелося обирати з двох можливих, якій би Ви віддали перевагу?

І а. Доглядати за тваринами

1 б. Обслуговувати машини, прилади (стежити за їхньою роботою, регулювати)

2 а. Допомагати хворим людям, лікувати їх

2 б. Складати таблиці, схеми, програми для комп'ютерів

3 а. Стежити за якістю книжкових ілюстрацій, плакатів, художніх листівок, носіїв музики.

3 б. Стежити за станом, розвитком рослин

4 а. Обробляти матеріал (дерево, тканину, метал, тощо)

4 б. Доводити товари до споживача (рекламувати, продавати)

5 а. Обговорювати науково-популярнікниги, статті

5 б. Обговорювати художні книги , п'єси, концерти

6 а. Вирощувати молодняк (тварин певної породи)

6 б. Тренувати товаришів (або молодших) для виконання певних вправ (трудових, спортивних)

7 а. Копіювати малюнки, налащтовувати музичні інструменти

7 б. Керувати яким-небудь вантажним засобом — трактором, тепловозом

8 а. Повідомляти, пояснювати людям необхідну інформацію

8 б. Оформляти виставки, вітрини (або брати участь у підготовці п'єс, концертів)

9 а. Ремонтувати речі, вироби, одяг, техніку, житло

9 б. Шукати і виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках

10 а. Лікувати тварин

10 б. Виконувати обчислення, розрахунки

10 а. Лікувати тварин

10б. Виконувати обчислення, розрахунки

11 а. Виводити нові сорти рослин

11б. Конструювати, проектувати нові промислові вироби

12 а. Розбирати суперечки, конфлікти між людьми, переконувати, пояснювати, заохочувати, карати

12 б. Розбиратись у кресленнях, схемах (перевіряти, уточняти, приводити в порядок)

13 а. Спостерігати, вивчати роботу гуртків художньої самодіяльності

13 б. Спостерігати, вивчати життя мікробів

14 а. Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати

14 б. Надавати людям медичну допомогу у разі поранень

15 а. Складати точні описи-звіти про явища, які спостерігав, про події

13 б. Художньо описувати, відтворювати події (які спостерігав або уявляв)

16 а. Робити лабораторні аналізи в лікарні

16 б. Лікувати людей, проводити з ними бесіди

17 а. Фарбувати і розписувати стіни приміщень, поверхні виробів

17 б. Здійснювати монтаж будівель або складання машин, приладів

18 а. Організовувати культпоходи ровесників, туристичні походи, екскурсії тощо

18 б. Грати на сцені, брати участь у концертах

19 а. Виготовляти за кресленнями деталі або вироби (машини, одяг), будувати будинки

19 б. Займатися креслярством, копіювати карти, креслення

20 а. Вести боротьбу з хворобами рослин, із шкідниками лісу, саду

20 б. Працювати на клавішних машинах (друкарській, телетайпі, набірній машині тощо)

 

 

 

Картка відповідей ДДО

Прізвище, ім'я учня_________________________________________________

Клас______________

 

Л – П

Л – Т

Л – Л

Л– З

Л – Х

10а

10б

11а

11б

12а

12б

13а

13б

14а

14б

15а

15б

16а

17б

16б

19б

17а

20а

19а

18а

20б

18б

 

 

 

 

 

Обробка результатів: відмітити той тип професій, який отримав найбільшу кількість знаків «+».

Назви ипів професій по стовпчикам:

1.   Людина – техніка (Л – Т)

Праця людей цієї групи професій пов’язана  із:

Ø    Перебудовою деталей, виробів, механізмів ( виготовлення деталей, машин, механізмів вручну, на верстатах і автоматичних лініях, слюсарні роботи, монтажні і електромонтажні, будівельно-оздоблювальні, роботи по видобутку та переробці промислової сировини, виготовлення харчових продуктів);

Ø    Обслуговуванням технічних об’єктів ( налагодження та обслуговування устаткування, управління верстатами, машинами, механізмами, транспортними засобами та будівельними машинами);

Ø    Відновленням ( відновленням та ремонтом технічного устаткування, виробів );

Ø    Вивченням ( контроль і аналіз якості виробів і механізмів, випробування якості виробів ).

2.   Людина – Людина (Л – Л)

Праця людей цієї групи професій пов’язана  із:

Ø    Вихованням, навчанням, тренуванням других людей (вихователь ДНЗ, дитячих будинків, викладачі в школах та інших навчальних закладах, майстер виробничого навчання, спортивний тренер);

Ø    Медичним обслуговуванням людей та доглядом за ними (лікар, зубний технік, медична сестра);

Ø    Правовою допомогою (суддя, адвокат, юрисконсульт, працівник міліції );

Ø    Організацією людей, керівництвом та управлінням ними ( адміністратор, менеджер );

Ø    Вивченням, описом, дослідженням інших людей (соціолог, психолог, журналіст, слідчий ).

 

3.   Людина – Знакова система (Л – З)

Праця людей цієї групи професій пов’язана  із:

Ø    Перетворенням, розрахунком, сортуванням (бухгалтер, економіст, працівник пошти);

Ø    Шифровкою, дешифровко, розпізнаванням символів (стенографіст, радист, лінгвіст, філолог, історик, математик, бібліотекар);

Ø    Управлінням руху (диспетчер, інспектор ДАІ);

Ø    Складанням і збереженням документації (нотаріус, архіваріус, діловод);

Ø    Відновленням, усуненням помилок (коректор, редактор).

4.   Людина – Природа (Л – П )

Праця людей цієї групи професій пов’язана  із:

Ø    Перетворенням, переробкою (садівник, технолог харчової промисловості);

Ø    Обслуговуванням, охороною флори і фауни (працівник лісового господарства, квіткар, тваринник, птахівник );

Ø    Заготівля продуктів, експлуатація природних ресурсів (риболов, лісоруб, агроном, зоотехнік, мисливець);

Ø    Відновленням, лікуванням (ветеринар, еколог, лісник);

Ø    Вивченням, описом, розвідуванням (генетик, геолог, ботанік, зоолог, метролог ).

5.   Людина – Художній образ ( Л – Х )

Праця людей цієї групи професій пов’язана  із:

Ø    Перетворенням, створенням (архітектор, дизайнер, скульптор, модельєр, художник, режисер, композитор);

Ø    Виконанням, виготовленням виробів за зразком в одиничному екземплярі (диригент, музикант, вокаліст, актор, ювелір, реставратор);

Ø    Із відтворенням, копіюванням, розмноженням художніх творів (маляр, майстер художнього розпису).

Визначи тип своєї майбутньої професії та запиши в «Портрет моєї майбутньої професії» у відповідну графу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЯВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПЕРЕВАГ

( класифікація Д.Голланда )

Люди давно виявили, що професія накладає відбиток на особистість людини. Але вірно і інше спостереження: не тільки професійна діяльність формує особистісні особливості, але й кожна людина за своїми особистісними якостями відноситься до певного типу професій.                                                 

Дана модифікація тесту Голланда, яка заснована на співвідношенні типу професій до індивідуальних особливостей людини, допомагає вибрати професію, враховуючи в першу чергу, особистісні особливості.

1 етап. 

Вам необхідно начебто «пристосувати» до себе шість тверджень, які стосуються різних типів професій, знайти їх місце в таблиці та відмітити.

№ твердження

Абсолютно вірно

Більш ймовірно

Невірно

Не знаю

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Твердження 1. Ти – практик, схильний виконувати конкретні справи. Надаєш перевагу роботі, яка приносить конкретні, вагомі результати для тебе і для інших. Тебе не лякає фізична праця. Тебе цікавить робота з технікою, яка вимагає практичного спрямованості розуму, добре розвиненихрухових навичок.

 

Твердження 2. Ти, більш, теоретик, ніж практик. Тобі подобається вивчати, досліджувати проблеми, отримувати нові знання. Ти надаєш перевагу роботі, яка приносить радість пізнання, а інколи і радість відкриття, роботу, яка вимагає абстрактної спрямованості розуму, здібностей до аналізу та систематизації інформації, широкого світогляду.

Твердження 3. Ти – «комунікатор», якому подобається працювати з людьми і для людей, тому тебе, вірогідно, зацікавить робота, яка пов’язана із навчанням, вихованням, обслуговуванням клієнтів, наданням допомоги тим, хто її потребує. Тобі цікава емоційно насичена, жива робота, інтенсивна взаємодія з людьми та вміння спілкуватись.

Твердження 4. Тобі подобається працювати з документами, цифрами, в тому числі з використанням комп’ютерних засобів. Робота спокійна, без особливого ризику, з чітким колом обов’язків. Вона може бути пов’язана з обробкою інформації, з розрахунками, обчислюваннями, які вимагають точності, акуратності, ретельності. Тобі хотілось би уникнути частого спілкування, необхідності керувати іншими людьми та відповідати за їх дії.

Твердження 5. Ти – організатор, зорієнтований на активну перетворюючу діяльність. Ти надаєш перевагу роботі, яка надає тобі відносну свободу, самостійність, які в той же час забезпечують тобі статус в суспільстві, перевагу над іншими, матеріальний достаток; роботу запальну і ризикову, яка вимагає ініціативності, діловитості, волі, вміння брати відповідальність на себе.

Твердження 6. Ти, ймовірно, «вільний художник». Тобі подобаються види діяльності, які дають можливість творчого самовираження, де немає жорсткого режиму, формальності; робота, яка дає простір фантазії, уяві, яка вимагає розвиток естетичного смаку, спеціальних здібностей (художніх, літературних, музичних).

2 етап.

Припустимо, що після відповідного навчання ти зможеш виконувати будь яку роботу. Із запропонованих пар професій потрібно вибрати одну, яка тебе задовольняє в найбільшій мірі (враховуючи твої здібності та схильності).

Поряд з назвою професії в дужках зазначено код. В бланк відповідей треба занести навпроти кода вибраної професії  знак «+». Підрахуй кількість знаків «+» в кожному рядку. Наприклад, із пари «інженер» - «соціолог» тебе цікавить професія соціолога. Код цієї професії – 2. Значить, в бланк відповідей треба в графі «код професій» поставити «+» поряд з цифрою 2. Якщо назва професії не зовсім зрозуміла, користуйся словником професій.

 

Код професії

Вибір

(фіксувати знаком «+»)

Сума знаків «+»

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

Інженер (1) – Соціолог (2)            

Механік (1) – Дизайнер (6)

Філософ (2) – Лікар (3)                 

Еколог (2) – Бухгалтер (4)

Програміст (2) – Адвокат (5)        

Кінолог (2) – Літературний перекладач (6)

Фармацевт (2) – Юрисконсульт (3)

Генетик (2) – Архітектор (6)

Продавець (3) – Оператор поштового зв’язку (4)

Соціальний працівник (3) – Підприємець (5)

Викладач ВУЗу (3) – Музикант-виконавець (6)

Економіст (4) – Менеджер (5)

Коректор (4) – Диригент (6)

Інспектор митниці (5) – Художник-модельєр (6)

Телефоніст (1) – Орнітолог (2)

Агроном (1) – Топограф (4)

Лісничий (1) – Директор (5)

Майстер по пошиттю одягу (1) – Хореограф (6)

Історик (2) – Інспектор дорожнього руху (4)

Антрополог (2) – Екскурсовод (3)

Вірусолог (2) – Актор (6)

Офіціант (3) – Товарознавець (5)

Кондитер (1) – Священнослужитель (3)

Повар (1) – Статистик (4)

Фотограф (1) – Адміністратор торговельної зали (5)

Страховий агент (3) – Архіваріус (4)

Тренер (3) – Телерепортер (5)

Слідчий (3) – Мистецтвознавець (6)

Нотаріус (4) – Брокер (5)

Оператор ЕВМ (4) – Манекенниця (6)

Фотокореспондент (5) – Реставратор (6)

Бортпровідник (3) – Водій (1)

Біолог-дослідник (2) – Озеленювач (1)

Метролог (1) – Картограф (4)

Радіомонтажник (1) – Художник по дереву (6)

Геолог (2) – Перекладач-гід (3)

Журналіст (5) – Режисер (6)

Бібліограф (2) – Аудитор (4)

Головний бухгалтер (4) – Інспектор карного розшуку (5)

Парикмахер-модельєр (6) – Психолог (3)

Бджоляр (1) – Комерсант (5)

Суддя (3) – Стенографіст (4)

Підрахуй кількість знаків «+». Максимальна кількість цих знаків вказує на відповідність одному із шести професійних типів.

Ø     Реалістичний тип.

Професіонали даного типу схильні виконувати конкретні справи, займатися конкретними речами та їх використанням, віддають перевагу заняттям, які вимагають застосування фізичної сили, спритності. Зорієнтовані в основному на практичну працю, швидкий результат діяльності. Схильності до спілкування з людьми, формулюванню та викладенню думок розвинені слабкіше. Частіше всього люди цього типу вибирають професії механіка, електрика, інженера, агронома, садівника, кондитера, повара та інші професії, які передбачають розв’язання конкретних задач, наявність рухливості, наполегливості, зв’язку з технікою. Спілкування не являється провідним в структурі діяльності.

Ø     Інтелектуальний тип.

Професіонали даного типу відрізняються аналітичністю, раціоналізмом, незалежністю, оригінальністю, не схильні орієнтуватися на соціальні норми. Володіють достатньо розвиненими математичними здібностями, вмінням доступно формулювати та викладати думки, схильністю до розв’язування логічних, абстрактних задач. Люди цього типу надають перевагу професії науково-дослідницького напряму: ботанік, фізик, філософ, програміст та інші, в діяльності яких необхідні творчі здібності та нестандартне мислення. Спілкування не являється провідним в структурі діяльності.

Ø     Соціальний тип.

Професіонали даного типу гуманні, активні, чутливі, зорієнтовані на соціальні норми, здатні до співчуття, вміють зрозуміти емоційний стан другої людини. Мають хороші вербальні здібності, із задоволенням спілкуються з людьми. Математичні здібності слабо розвинені. Люди цього типу зорієнтовані на працю, головним змістом якої є взаємодія з іншими людьми, можливість розв’язувати проблеми, які передбачають аналіз поведінки і навчання людей. Можливі сфери діяльності: навчання, лікування, обслуговування і інші, які вимагають постійного контакту та спілкування з людьми, здібностей переконувати.

Ø     Артистичний тип.

Професіонали даного типу оригінальні, незалежні при прийнятті рішень, зрідка орієнтуються на соціальні норми та схвалення, володіють незвичайним поглядом на життя, гнучкістю та швидкістю мислення, високою емоційною вразливістю. Відносини з людьми будують, спираючись на свої емоції, відчуття, інтуїцію, уяву. Володіють хорошою реакцією та загостреним сприйняттям. Люблять і вміють спілкуватися. Професійна схильність в найбільшій мірі зв’язана з акторсько-сценічною, музичною, образотворчою діяльністю.

Ø     Підприємницький тип.

Професіонали даного типу винахідливі, практичні, швидко орієнтуються в складній ситуації, схильні до самостійного прийняття рішень, соціальної активності, лідерства; тяжіють до пригод ( можливо авантюрних). Володіють достатньо розвиненими комунікативними здібностями. Не мають схильностей до занять, які вимагають посидючості, великої та довготривалої концентрації уваги.Надають перевагу діяльності, яка потребує енергії, організаторських здібностей. Професії: підприємець, менеджер, продюсер та інші, які пов’язані з керівництвом, управлінням та впливом на інших людей в різних ситуаціях.

Ø     Конвенціональний тип.

Професіонали даного типу практичні, не відходять від задуманого, енергійні, тяжіють до конкретики, зорієнтовані на соціальні норми. Надають перевагу чітко визначеній діяльності, вибирають із навколишнього середовища цілі і задачі, які поставлені перед ними звичаями та суспільством. Зазвичай вибирають професії, які пов’язані з канцелярськими і розрахунковими роботами, створенням і оформленням документів, встановленням кількісних співвідношень між числами, системами умовних знаків, такі як бухгалтер, нотаріус, топограф, коректор та інші, тобто таких професій, які вимагають обробки інформації, наданої у вигляді умовних знаків, цифр, формул, текстів. Сфера діяльності в таких видах діяльності обмежена і не є провідною, що цілком влаштовує даний тип особистості. Комунікативні і організаторські здібності слабо розвинені, але в таких людей прекрасно розвинені виконавські якості.  Зробіть висновок про свої професійні переваги і запишіть відповідь в «Портрет моєї майбутньої професії» у відповідну графу.

 

 

 

 

ПОРАДИ СТАРШОКЛАСНИКАМ

Хто допомагає (і заважає) вибрати професію?

     Позиція старших членів сім'ї - які вважають, що несуть пряму відповідальність за твоє благополуччя і тому прагнуть нав'язати свою думку. До речі, не так вже погано, коли хто-небудь за тебе переживає і хоче допомогти, але все таки - це твоє майбутнє. Залиши за собою остаточний вибір. І навіть право на помилку!

     Позиція друзів і подруг - дружні стосунки в юнацькому віці часто дуже міцні і можуть серйозно впливати на вибір професії. Але спробуйте ухвалити незалежне рішення, знову-таки: це твоє майбутнє. Для цього слід дотримуватися правила - ухвалене рішення повинне відповідати твоїм інтересам, і нічиїм більше!

Позиція вчителів, шкільних педагогів - спостерігаючи за поведінкою, учбовою і позаучбовою діяльністю учнів, досвідчений педагог може знати  багато такого, що приховано від непрофесійних очей. Тому, якщо у тебе виникли проблеми з вибором професії, запитай у вчителя. Звичайно, у того, якому ти довіряєш. І знову-таки, стеж, щоб остаточне рішення відповідало твоїм інтересам.

Особисті плани і уявлення про майбутню роботу. У тому числі і уявлення про передбачуваний рівень доходів. Щоб ці уявлення не були занадто     відірваними від землі, потрібно постаратися дізнатися якомога більше про свою майбутню професію. Не соромся питати, знайомся з людьми, дізнавайся про все досконально. Краще витратити небагато часу сьогодні, чим кусати собі лікті після закінчення ВНЗ.

     Здібності - спирайся на них не тільки за успіхами в навчанні, але і за досягненнями в найрізноманітніших видах діяльності. Не забувай також і про          можливість удатися до допомоги психолога, пройти тестування, скористатися радою досвідченого педагога.

   Рівень вимог на суспільне визнання. Як би складно це не звучало, суть приблизно така: кожна людина прагне визнання, воно є винятково важливим для особи. І тим не менше: не кожному призначено стати знаменитим співаком, видатним політиком або лауреатом Нобелівської премії. Плануючи свій трудовий шлях, зважай на реалістичність вимог. Адже за розчарування доводиться платити дуже дорого.

     Інформованість - важливо подбати про те, щоб зібрані відомості про професію не виявилися спотвореними, неповними, односторонніми. Якщо             професія тобі сподобалася просто тому, що в кіно це виглядає класно, дізнайся, як йдуть справи насправді. Як? Можна попроситися стати учнем або асистентом професіонала. Нехай спочатку тобі дістанеться  сама нецікава робота: купувати для нього каву, виносити сміття або ввічливо посміхатися клієнтам, нічого. Тільки так ти за короткий строк дізнаєшся, як все насправді.

     Прочитавши уважно цей список, ти зрозумієш, що здібності і таланти              людини при виборі майбутньої роботи враховуються в останню чергу. Чи правильно це? Відповідь очевидна: звичайно, ні! Постарайся звернути пильну увагу на цей важливий компонент вибору, який єдиний може принести успіх в житті - власні таланти і здібності.

     Вирішуючи, яка професія цікавить тебе найбільше, намагайся враховувати не лише думку твоїх батьків, друзів і знайомих, а, в першу чергу, те, що подобається саме тобі. Подумай, міг би ти займатися цією справою день за днем, протягом, можливо, не одного року, докладаючи максимум зусиль і старань? Адже зараз, щоб добитися в житті успіху, потрібно прагнути бути кращим в будь-якій з вибраних тобою спеціальностей.

     Також ти повинен чітко визначитися: на що ти очікуєш від майбутньої професії. Для цього необхідно врівноважити твої професійні та особисті прагнення, а також реальні потреби на ринку праці і твої запити щодо професійної самореалізації:

- обрана професія і твої життєві цінності: наприклад, чи буде вона сприяти твоєму духовному зростанню, якщо для тебе це є важливим; чи зможеш ти, наприклад, займаючись музикою, вирішувати проблеми екології, якщо це один з твоїх найголовніших життєвих пріоритетів;

- твої життєві плани і обрана професія: якщо у твоїх планах, припустимо, є бажання об'їздити весь світ, то, вибравши професію вчителя, ти навряд чи зможеш досягти поставленої мети. Або ти мрієш про велику сім'ю, тоді, обравши професію капітана дальнього плавання або іншу, пов'язану з тривалими відрядженнями, ти, швидше за все, не відчуватимеш себе комфортно, перебуваючи багато часу далеко від родини;

- твої назрілі сьогоденні проблеми. Подумай, чи є у тебе можливість, перш за все матеріальна, вчитися на стаціонарі декілька років? Адже багато професій, наприклад лікаря, актора та інші, не припускають заочного навчання. Також важливо було б дізнатися наперед, де і в якому місті навчають обраній тобою спеціальності. Якщо у твої плани, з якихось причин, не входить переїзд на час навчання в інше місто, наприклад, хворіє хтось з батьків і йому потрібна твоя допомога і підтримка, переглянь свої плани і підбери щось аналогічне.             Можливо, з часом ти зможеш освоїти вподобану тобою спеціальність, адже зараз безліч людей здобувають другу освіту, чим заслуговують тільки пошани.

     Реальне працевлаштування за обраною спеціальністю. Вивчи ринок вакансій на сьогоднішній день і його тенденції з перспективою на час твого                    навчання. Чи не буде так, що, провчившись 4-5 років, віддавши масу сил і коштів, тобі доведеться або терміново перенавчатися, або погоджуватися на роботу, яка має вельми віддалене відношення до твоєї професії, або взагалі його не має. В даному випадку, скоріш за все, тобі не обійтися без консультації фахівця служби зайнятості. Тільки він зможе кваліфіковано розповісти, на яке працевлаштування за твоїм фахом в даному регіоні ти реально можеш           розраховувати.

 

 

ТЕСТ «КАРТА ІНТЕРЕСІВ»

 

Аркуш запитань

 

Чи любите ви, чи хотіли б ви, чи подобається вам? (Усюди, де сказано «читати», можна розуміти і як «ознайомлюватися», наприклад, шляхом бесіди з бувалими людьми, знавцями тощо.)

1.        Уроки мови і літератури.

2.        Переглядати телетрансляцїї з конкурсів краси.

3.        Уроки математики.

4.        Читати і переглядати фільми про подорожі.

5.        Уроки праці.

6.        Читати про ліс.

7.         Робота секретаря в офісі.

8.         Малювати зачіски.

9.         Читати і слухати передачі про бізнес.

10. Мандрувати країною.

11.  Розглядати журнал мод.

12.  Проводити час у лісі.

13.  Оволодіти комп'ютером.

14.  Доглядати за своїм волоссям.

15.  Цікавитися курсом валют.

16.  Відвідувати гурток юних інспекторів руху.

17.  Вишукано одягатися.

18.  Збирати гербарії.

19.  Готувати і друкувати різні реферати, документи, вести записи.

20.  Екстравагантні зачіски.

21.  Ходити по магазинах.

22.  Ознайомлюватися з будовою машин і механізмів.

23.  Ремонтувати одяг.

24.  Саджати дерева і доглядати за ними.

25.  Виконувати доручення.

26.  Відвідувати перукарню.

27.  Робити покупки для дому.

28.  Керувати транспортними засобами.

29.  Давати поради знайомим під час купівлі одягу.

30.  Бути членом спілки охорони тварин.

31.  Швидко переключатися з однієї роботи на іншу.

32.  Робити зачіски друзям.

33.  Працювати в магазині.

34.  Ремонтувати транспортні засоби.

35.  Шити і вишивати.

36.  Ознайомлюватися з веденням лісового господарства.

 

Поміркуйте, перш ніж відповісти на кожне запитання. Намагайтеся дати якнайточнішу відповідь. Якщо ви не раз переконувалися, якщо дуже любите

або вам дуже подобається те, про що ми запитуємо, то в аркуші відповідей у графі під тим самим номером, що й номер запитання, поставте «++»; якщо

 просто подобається (любите) — «+»; якщо не знаєте, сумніваєтеся — «0»;
якщо не подобається  (не любите) —   « - »; якщо дуже не подобається — « - - ».

Відповідайте на кожний пункт, не пропускайте жодного. Якщо у вас виникли запитання, ставте їх одразу. Час для відповіді не об­межується.

 

Аркуш відповідей

 

Прізвище, ім'я учня__________________________________________________

Клас_____________

Дата_____________

Заповнює учень

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

25

26

27

28

29

ЗО

 

 

 

 

 

 

31

     32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Обробка результатів

В аркуші відповідей підраховуємо окремо кількість плюсів та мінусів у кожному із стовпчиків. Результати записуємо у вільні клітинки під кожним стовпчиком: у верхній — кількість плюсів, у нижній — кількість мінусів.

Кожний стовпчик аркуша відповідей (завдяки спеціальному гру­пуванню запитань) відповідає нахилам до певного профілю. Якщо є стовпчики з однаковою кількістю плюсів, то переважним інтересам учнів відповідають стовпчики, які містять менше мінусів.

Дешифратор відповідей до карти інтересів

 

 

 

№ стовпчика

Сфера інтересів

І

Інформативно-технологічний

2

Технологічний (Перукарська справа)

3

Технологічний (Торгівельна справа)

4

Технологічний (Автосправа)

5

Технологічний (Швейна справа)

6

Лісництво

 

Після того як учні дадуть відповіді на запитання, їм пропонують перелік профілів, за якими можна навчатися в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті. На запитання «За яким профілем із перелічених ви хотіли б навчатися в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті?» діти відповідають, порадившись удома з батьками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИТУВАЛЬНИК|опитувач| ПРОФЕСІЙНИХ СХИЛЬНОСТЕЙ О. ЙОВАЙШИ

(модифікація Г.В. Резапкіної)

 

Методика спрямована на виявлення схильностей що вчаться до різних сфер професійної діяльності: роботі з|із| людьми, практичній, інтелектуальній, естетичній, планово-економічній або екстремальній.

Інструкція:Закінчите вислови, вибравши один з варіантів - «а», «б» або «в» - і обвівши відповідну букву в бланку напроти номера питання.

Бланк відповідей

відповіді

1

2

3

4

5

6

1

а

 

 

в

 

б

2

 

в

 

а

б

 

3

б

а

 

в

 

 

4

 

 

б

 

в

а

5

в

а

б

 

 

 

6

б

в

 

 

 

а

7

 

б

в

а

 

 

8

б

 

 

 

а

в

9

 

б

 

а

в

 

10

 

 

 

в

а

б

11

в

б

а

 

 

 

12

 

 

а

б

в

 

13

а

 

 

 

б

в

14

 

а

 

б

в

 

15

в

 

а

 

б

 

16

б

 

в

 

 

а

17

 

 

 

б

а

в

18

а

в

б

 

 

 

19

 

 

в

 

а

б

20

в

 

б

 

 

а

21

 

а

в

б

 

 

22

 

б

а

в

 

 

23

 

в

 

а

 

б

24

а

 

 

 

б

в

Всього

 

 

 

 

 

 

 

1. Мені хотілося б в своїй професійній діяльності:

а) спілкуватися з|із| самими різними людьми;

б) що-небудь робити|чинити| своїми руками - меблі, машини, одяг і т.д.;

в) знімати фільми, малювати, писати книги, виступати|вирушати| на сцені і т.д.

2. У книзі або кінофільмі мене більше всьогоприваблює:

а) художня  форма, майстерність письменника або ре­жисера|;

б) сюжет, дії героїв;

в) інформація, яка може пригодитися в житті.

3. Мене більше порадує Нобелівська премія:

а) в області науки;

б) за громадську діяльність;

в) в області мистецтва.

4. Я скоріше погоджуся стати:

а) керівником  банку;

б) головним|чільним| інженером на виробництві;

в) начальником   експедиції.

5. Майбутнє людей визначає:

а) досягнення науки;

б) розвиток виробництва;

в) взаєморозуміння між людьми.

6. На місці директора школи я, передусім, займуся:

а) її впорядкуванням (їдальня, спортзал, комп'ютери);

б) створенням|створінням| дружного, згуртованого колективу;

в) розробкою нових технологій навчання.

7. На технічній виставці мене більше приваблюватиме:

а) зовнішній вигляд експонатів (колір|цвіт|, форма);

б) внутрішній устрій експонатів;

в) їх практичне застосування.

8. У людях я ціную, передусім:

а) мужність,  сміливість,  витривалість;

б) дружелюбність,  чуйність,  чуйність;

в) відповідальність,  чесність,  акуратність.

9. У вільний від роботи час я буду:

а) писати вірші або малювати;

б) ставити різні досліди;

в) тренуватися.

10. У закордонних поїздках мене більше приваблюватиме:

а) екстремальний туризм (альпінізм, віндсерфінг, сноуборд|);

б) ділове спілкування;

в) можливість|спроможність| знайомства з|із| історією і культурою іншої країни.

11. Мені цікаво розмовляти:

а) про машину нового типу;

б) про нову наукову теорію;

в) про людські взаємини.

12. Якби в моїй школі були всього три гуртки, я б вибрав:

а) технічний;

б) музичний;

в) спортивний.

13. У школі більше уваги слід наділяти:

а) покращанню взаєморозуміння між учителями і учнями;

б) підтримці здоров'я що вчаться, заняттям спортом; 

в) зміцненню  дисципліни.

14. Я з|із| великим інтересом дивлюся:

а) науково-популярні   фільми;

б) програми про культуру і мистецтво;               програми про культуру і мистецтво;

в) спортивні програми.               спортивні   програми.

15. Мені було б цікаво працювати:

а) з|із| машинами, механізмами;

б) з|із| об'єктами природи;

в) з|із| дітьми або однолітками.

16. Школа в першу чергу повинна:

а) давати знання і уміння;

б) вчити спілкуванню з|із| іншими людьми;

в) навчати навичкам роботи.

17. Кожна людина повинна:

а) вести здоровий спосіб життя;

б) мати можливість|спроможність| займатися творчістю;

в) мати зручні побутові умови.

18. Для благополуччя суспільства|товариства| в першу чергу необхідна:

а) захист інтересів і прав громадян;

б) турбота про матеріальне благополуччя людей;

в) наука і технічний прогрес.

19. Мені більше всього подобаються уроки:

а) фізкультури;

б) математики;

в) праці.

20. Мені цікавіше було б:

а) планувати|планерувати| виробництво продукції;

б) виготовляти вироби;

в) займатися збутом продукції.

21. Я вважаю за краще читати статті:

а) про визначних учених і їх відкриття|відчиняти|;

б) про творчість митців і музикантів;

в) про цікаві винаходи.

22. Вільний час я більш охоче провожу:

а) роблячи|чинити| що-небудь по господарству;

б) з|із| книгою;

в) на виставках і концертах.

23. Більший інтерес у мене викличе|спричинятиме| повідомлення|сполучення|:

а) про художню виставку;

б) про ситуацію на фондових біржах;

в) про наукове відкриття|відчиняти|.

24. Я вважаю за краще працювати:

а) у приміщенні|помешканні|, де багато людей;

б) у незвичайних|незвичних| умовах;

в) у звичайному|звичному| кабінеті.

 

Обробка і аналіз результатів: Після заповнення бланка учні повинні підрахувати число обведених букв в кожній з шести колонок бланка і записати ці шість чисел в порожніх клітках нижнього рядочка.

10-12 балів - яскраво виражені|виказувати| професійні нахили.

7-9 балів - середньо виражені|виказувати| професійні нахили.

4-6 балів - слабо виражені|виказувати| професійні нахили|.

0-3 балу - професійна схильність не виражена|виказувати|.

У кожній з шести колонок представлена|уявляти| сума балів. Вона відображає|відбиває| схильність до певного виду діяльності:

1 - схильність до роботи з|із| людьми. Професії, пов'язані з обслуговуванням (побутовим, медичним, довідково-інформаційним), управлінням, вихованням і навчанням. Люди, успішні|  в  професіях цієї групи,  повинні уміти і любити|кохати| спілкуватися, знаходити|находити| спільну мову з|із| різними людьми, розуміти їх настрій, наміри і особливості.

2 - схильність до дослідницької діяльності. Профес­ії, пов'язані з науковою роботою. Окрім|крім| хорошої|доброї| теоретичної| підготовки в певних галузях науки, людям, що займаються дослідницькою діяльністю, необхідні такі якості, як раціональність, незалежність і оригінальність думок, аналітичний склад розуму|глузду|. Як правило, їм більше подобається  роздумувати  про  проблему,  чим  займатися  її  реалізацією|.

3 - схильність до роботи на виробництві. Коло цих професій дуже широке: виробництво і обробка металу; збирання, монтаж приладів і механізмів; ремонт, наладка, обслуговування електронного і механічного обладнання; монтаж, ре­монт| будівель, конструкцій; обробка і використання різних матеріалів; управління транспортом. Професії цієї групи пред'являють підвищені вимоги до здоров'я людини, координації рухів,  уваги.

4 - схильність до естетичних видів діяльності. Професії творчого характеру, пов'язані з образотворчою, музичною|, літературно-художньою, акторсько-сценічною діяльністю. Людей творчих професій, крім наявності спеціальних здібностей (музичних, літературних, актор­ських|), відрізняє оригінальність мислення і незалежність ха­рактеру|, прагнення до досконалості.

5 - схильність до екстремальних видів діяльності. Професії, пов'язані із заняттями спортом, подорожами|мандрівками|, експедиційною| роботою, охоронною і оперативно-розшуковою діяльністю, службою в армії. Всі вони пред'являють особливі вимоги до фізичної підготовки, здоров'я і морально-вольових якостей.

6 - схильність до планово-економічних видів діяльності. Професії, пов'язані з розрахунками і плануванням (бух­галтер|, економіст); діловодством, аналізом і перетворенням текстів (редактор, перекладач, лінгвіст); схематичним зображенням об'єктів (кресляр, топограф). Ці професії вимагають від людини зібраності і акуратності.

 

 

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ 11-их КЛАСІВ

щодо встановлення мотивів професійного самовизначення

 старшокласників

 

Шановні одинадцятикласники! Просимо Вас відповісти на запитання анкети. Ваші відповіді допоможуть нам у дослідженні мотивів вибору старшокласниками певної професії. На кожне запитання виберіть один із варіантів відповіді, запропонованих в анкеті, або напишіть свій варіант відповіді.

1. Чи визначилися ви з майбутньою професією?

так                                                                     ні

2. Що спонукало Вас обрати саме цю професію?

а) сімейна традиція;

б) порада батьків;

в) порада друзів;

г) порада вчителів;

д) вирішив(ла) сам(а);

е) Ваш варіант відповіді

3. Що було джерелом інформації про обрану професію?

а) розповіді батьків;

б) книги про професію;

в) розповіді вчителів;

г) теле-, радіопередачі про професію;

д) Ваш варіант відповіді

4. Що Ви знаєте про обрану професію?

а) професія престижна;

б) умови праці представників професії;

в) заробітна платня;

г) медичні протипоказання;

д) суспільна значущість професії;

е) вимоги професії;

ж) Ваш варіант відповіді _____________________________________________

5. Обрана професія допоможе Вам:

а) реалізувати свої здібності;

б) розкритися у творчості;

в) стати цінною для суспільства людиною;

г) самовдосконалитися;

д) досягти високого положення;

е) Ваш варіант відповіді ­­­­­­­­­­­ __________________________________________

6. Як ставляться батьки до Вашого вибору професії?

а) підтримали;

б) байдуже;

в) намагалися переорієнтувати на іншу професію.

Яку саме? _________________________________________________________

 

 

 

Анкета учня профільного класу

 

П.І.П ___________________________________________________________

Клас____________________

Профільний предмет__________________________________________________

 

№ з/п

Спілкування вчителя з учнями

         1

22

33

44

55

56

77

88

99

110

1.

Пояснення вчителя, який викладає профільний предмет,  доступні, зрозумілі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Манера вчителя спілкуватися з класом  Вам імпонує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Вимоги вчителя з профільного предмета до рівня знань високі, але справедливі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ви спілкуєтесь з учителем з профільного предмета в позаурочний час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Предметні заходи, які організує вчитель з профільного навчання в позаурочний час, цікаві. Ви впевнені, що при цьому ви не гаєте часу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самооцінка діяльності учня з даного предмета

6.

Можливості  профільного предмета для подальшого самовдосконалення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Інтерес до профільного предмета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Рівень задоволення запитів з профільного предмета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Рівень допитливості з профільного предмета порівняно з результатами діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Рівень Вашої участі у груповій роботі, дискусіях на уроці (предмет – профільний)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Використання додаткової літератури з профільного предмета?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Дослідницька діяльність з профільного предмета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчі здібності учня

13.

Чи володієте Ви методами дослідження з профільного предмета?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Чи вмієте швидко перебудувати власну діяльність?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Чи охоче співпрацюєте на уроці з однокласниками?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Чи вмієте акумулювати, використовувати  інший досвід?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Чи здатні до самоорганізації діяльності?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Чи задовольняють Вас результати навчання з профільного предмета?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ

«Зацікавлення у професійному самовизначенні»

 

Прізвище:____________________________________________________________

Клас: _____    вік:  _______     дата заповнення:___________________________

 

Професія батьків:

мати:__________________________________________________

батько:__________________________________________________

(Відповідаючи на тести, підкресліть те, що, на Вашу думку, є правильним стосовно Вас, допишіть те, чого не вистачає.)

1.  Які знання мене цікавлять най­більше:

а)природничі;   в)  суспільно-наукові;г)  технічні;        д)  мистецтво;є) немає визначених (певних) зацікав­лень;ж) філологічні;   з) математичні.

2. У вільний час люблю займатися:

 а) читанням;б) малюванням;в) в'язанням;  г) спортом;д)  шиттям;     

є) моделюванням;  ж) музикою;    з) математикою;   к) майструвати;       л)займатися на комп’ютері.

3.   Після уроків у школі відвідую:

а)   спецкурси;б)  факультативи;в)  спортивні секції;г)   малу академію наук;

д)  комп’ютерні курси;    є)гурток крою і шиття;   ж)підготовчі курси при інституті;   з) музичну школу;   к) додатково займаюсь з репетитором.

4.   Після закінчення школи хотів (ла) би (б) обрати професію________________

5.   Вона мені дуже подобається, тому що_________________________________  

6.   В 10 класі хотів(ла) би (б)  навчатися за профілем:

а) спортивним;   б) природничим;   в) філологічним (українська мова);   г) філологічним ( іноземна мова);д) суспільно гуманітарному.

7.   Після закінчення дев'яти класів збира­юся навчатися у:

а)  10 класі;б)  ПТУ;в)  технікумі;г)   ліцеї, коледжі;д)  ще не думав (ла).

 

 

 

 

ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАМІРІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ

 

Метод дозволяє вивчити наявність готовності до вибору про­фесії яка характеризує внутрішню усвідомленість самого факту вибору й визначеність професійних інтересів: що учень знає про свою професію, як може оцінити свої здібності, знання про фізичні та психологічні вимоги обраної професії.

 

Інструкція. Дайте відповіді на запитання (потрібне підкреслити),

 

1.  Чим ви думаєте займатися після закінчення школи:

а) продовжити навчання у ВНЗ (якому?);

б) вступити до ПТУ, технікуму, середнього спеціального навчального закладу;

в) піти працювати на виробництво (яке?);

г) поєднувати роботу (яку?) з навчанням (яким?);

д) не знаю, чим буду займатися.

2.  Якій професії, спеціальності ви хотіли б себе присвятити?

3.  Які вимоги, на вашу думку, ця професія ставить перед людиною:

а) необхідні загальні якості особистості;                                                                   б)    необхідні спеціальні якості особистості.

4.  Які вимоги висуває обрана вами професія до здоров'я людини? Як ви оцінюєте вашу професійну придатність за станом здоров'я?

5.  Якими ви уявляєте умови праці обраної вами професії?

6.  Як ви готуєте себе до обраної професії:

а) працюєте над розвитком системних знань, умінь та навичок, необхідних для даної професії;

б) виховуєте в собі загальні позитивні якості (працелюбність, самостійність у праці, наполегливість тощо);

в) розвиваєте спеціальні якості, необхідні для обраної професії.

7. Де виявляються ваші позитивні якості:
а) в школі на уроках;

б) у гуртках;

в)      у позашкільних закладах;

г) вдома;

д)      не знаю.

8. Чи знаєте ви, де можна отримати підготовку до обраної професії?

9. Де ви читали про обрану професію:

а) в художній літературі;

б) у науково-популярній;

в) у спеціальній.

10. З ким ви мали бесіду про обрану вами професію:

а) з учителем;

б)з батьками;

в) з товаришами-ровесниками;

г) із старшими товаришами, які мають цю професію;

д)      ні з ким не мав бесіди.

11.  Чи знаєте ви, що до обраної вами професії є близькі, споріднені з нею, якими ви могли б оволодіти? Якщо знаєте, назвіть їх.

12.   Коли ви обрали професію? Чи були зміни у вашому виборі? З яких причин ви міняли свій вибір?

13.   Якщо ви досі не обрали професії, то з яких причин?

14.   Ваше рішення з вибору професії остаточне, чи ви можете ще передумати?

15.   Хто справив на вас найбільший вплив у виборі професії:

а) батьки;

б) вчителі;

в) працівники виробництва;

г) товариші;

д) хтось інший?

16.  На що ви орієнтувались, обираючи професію:

а) принести користь суспільству;

б) ця професія престижна;

в) хороша зарплата;

г) цікава та змістовна робота;

д) робота відповідає моїм можливостям.

17.  Що, на вашу думку, необхідно, щоб бути хорошим спеціалістом:

а) попрацювати на виробництві;

б) закінчити ПТУ;

в) закінчити технікум;

г) закінчити ВНЗ;

д) випробувати себе в даній професії.

18.   Які матеріали і про яку професію ви хотіли б мати у своїй школі (бібліотеці)?

19.   На яких уроках учителі розповідають про професії та як часто?

20.   Які екскурсії на виробництво вам найбільше сподобались?

21.   Які зауваження виникли у вас після екскурсії:

а)  щодо організації праці;

б) щодо бесіди про професію;

в)  щодо умов виробництва;

г)  щодо показу технічного процесу;

д) інші зауваження.

22.  Скільки за останній рік було зустрічей з представниками різних професій, які з них викликали у вас найбільший інтерес?

23.  Як вам краще працювати:

а)  індивідуально;

б) з товаришами;

в) в групі.

24.  Ким би ви хотіли бути в професійній групі: а)виконавцем; б) організатором.

25.  У яких предметних гуртках ви берете участь? У яких ще хотіли б займатися в школі та поза школою?

26.   В яких факультативних заняттях ви берете або хотіли б брати участь?

27.   Якою галуззю знань та вмінь ви захоплюєтесь:

а) про природу;

б) про науку;

в) про мистецтво;

г) про техніку;

д) про людину.

Обробка отриманих даних

 

Якісний аналіз відповідей дасть старшокласнику знання про загальні життєві плани (1, 6, 17, 27), захоплення та професійні наміри (2, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26), знання про обрану професію (3,4, 5,11) та оцінювання школярем своєї придатності до неї (7,14), про оцінювання роботи педагогів та старшокласників щодо професійного самовизначення (б, 8, 9, 10,15,18,19,21,22).

 

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ

(визначення спеціальних предметів та курсів за вибором)

 

Інструкція для учнів

Запропонована анкета призначена для вивчення Вашої думки щодо спеціальних предметів та предметів шкільного компонента, що вивчаються в даному класі. Спробуйте якомога точніше вибрати одну чи дві відповіді із запропонованого Вам набору по кожному питанню, які Ви вважаєте самими правильними. Вибрані відповіді відзначте у бланку відповідей.

 

1.   Чого Ви прагнете досягти, навчаючись у профільному класі?

Ø          Підготуватися до майбутньої професії, до роботи на сучасному підприємстві, отримати професію.

Ø          Правильно вибрати майбутню професію, розкрити свої здібності, пізнати свої можливості.

Ø          Набути корисних для життя навичок.

Ø          Не замислювався (лась) над цим питанням, мені все одно.

Ø          Навчання у профільному класі нічого не дає.

 

2.   Чи пов'язуєте Ви свої майбутні професійні плани зі спеціальними предметами, що вивчають у школі?

Ø     Збираюся працювати за цим фахом, маю намір продовжити навчання у технікумі,

інституті.

Навички і знання зі спеціальних предметів знадобляться у моїй майбутній професії, під час навчання у ВНЗ.

Ø          Навички і знання зі спеціальних предметів знадобляться в житті незалежно від обраної в майбутньому професії.

Ø          Поки ще не знаю, не замислювався (лась).

Ø          Не пов'язую; навички, набуті під час навчання у профільному класі, ніколи не знадобляться мені в житті.

 

3.   Чи задоволені Ви обсягом знань, що отримали зі спеціальних предметів, курсів за вибором?

Ø          Дуже задоволений (на).

Ø          Задоволений (на), але маю пропозиції.

Ø          Мені все одно.

Ø          Не задоволений (на), та іншого варіанта немає.

Ø          Зовсім не задоволений (на), хотів (ла) би (б) навчатися за іншим профілем.

 

4.   Як ставляться Ваші батьки до навчання у профільному класі?

Ø          Вважають, що це допоможе мені підготуватися до майбутньої трудової діяльності.

Ø          Вибір зроблено за порадою батьків.

Ø                   Вважають, що, вивчаючи спеціальні предмети у профільному класі, можна набути корисних для життя навичок.

ØНе схвалюють, але й не наполягають на іншому варіанті, не висловлюють своєї думки, їм байдуже.

ØПроти мого навчання у профільному класі.

 

5.           Як Ви збираєтеся реалізувати отримані знання у перспективі?

6.           З нижчеперелічених предметів і факультативів виберіть ті, що, на Ваш погляд, необхідні для навчання в даному класі.

7.           З нижчеперелічених предметів виберіть ті, що не є необхідними для вивчення в даному класі.

Які предмети шкільного компонента, що Ви не вивчаєте, Вам хотілося б вивчати?

 

 

АНКЕТИ ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 7, 9-х  КЛАСІВ

 

Анкета № 1

 

До якої галузі праці Ваша дитина виявляє зацікавленість?

Які предмети Ви б хотіли, щоб вона вивчала глибше відповідно до майбутнього вибору професії і бажань дитини?

  Якщо у Вашої дитини є невдачі у навчанні, то що є причиною цього, на Ваш погляд:

 

•        складність матеріалу,

•        відсутність здібностей,

•        небажання вчитися,

•        погані взаємини з учителями,

•        погані взаємини з товаришами,

•        інше (вкажіть)?

  Як впливає мікроклімат у класному колективі на успішність
Вашої дитини?

•        Сприяє зростанню інтересу до навчання;

•        пригнічує бажання вчитися;

•        інше (вкажіть).

 

  Яку участь Ви взяли б у роботі школи щодо підготовки дитини
до вибору професії?

 

 

Анкета № 2

 

П. І. Б.__________________________________________________________

Професія:________________________________________________________

Клас:______________

 

 

 

 

 

1.  Чи вибрав (ла) Ваш син (дочка) навчальний заклад для продовження освіти (або майбутню професію)?

а) Так;

б) вибрав, але ще вагається;

в) ні;

г) не знаю.

2.  Який шлях здобуття освіти Ви рекомендуєте своїй дитині?

а) ПТУ;

б) технікум;

в) навчання в 10— 11 класах школи;

г) інститут.

3.  Чи збігається Ваша рекомендація з думкою Вашої дитини?
         а) Повністю збігається;

         б) в основному збігається;

         в) не збігається;

         г) не знаю.

4.  Як  Ви готуєте свою дитину до майбутньої трудової діяльності?

а) Розповідаєте про свою професію і трудові традиції сім'ї;

б) знайомите зі своїм підприємством;

в) рекомендуєте літературу, враховуючи інтереси дитини;

г) радите обрати секцію, гурток, факультатив, курси за вибором;

д) відвідуєте музеї, виставки для розвитку інтересів;            
          є) інші форми.

5.  Яку участь Ви взяли б у роботі школи для підготовки дітей до вибору професії?

а) Організували б екскурсії на своє підприємство;

б) виступили б із бесідою, розповіддю про свою професію;

в) керували б гуртком;

            г) організували б суспільно корисну працю учнів;

            д) запросили б до дітей своїх товаришів по роботі, людей   важливих і цікавих

 професій;

            є) організували б індивідуальне шефство, наставництво.

 

6.   Чи займається Ваша дитина з репетитором?

            а) Так;

            б)  ні;

            в)  важко знайти репетитора;

            г)  не вважаю за потрібне.

 

7.   Чи достатньо у Вас знань, щоб надати дитині кваліфіковану допомогу у виборі професії?

            а) Так;

            б) не вистачає спеціальних знань і профорієнтації;

            в) не вистачає загальних психолого-педагогічних знань;

            г) не замислювався.

 

8.   Як Ви підвищуєте рівень знань і вмінь в галузі сімейного виховання, профорієнтації?

            а) Читаю спеціальні журнали, відвідую лекції з педагогіки;

       б) консультуюсь у педагогів;

            в) відвідую батьківські збори;

            г) не займаюся педагогічною самоосвітою.

8.           Що, на Ваш погляд, необхідно зробити педагогам ібатькамдля поліпшення підготовки учнів до майбутньої трудової діяльності?

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 9-х  КЛАСІВ

 

 

Анкета № 3

Шановні батьки!

 

Ваш(а) син (дочка) закінчує 9-й клас. Йому (їй) належить прийняти рішення про вибір подальшої дороги здобування освіти. Для надання кваліфікованої допомоги в цьому питанні необхідно об'єднати зусилля школи і сім'ї. Відомості, отримані від Вас, послужать здійсненню цієї мети.

 

Прізвище, ім'я дитини ____________________________________________________________________ 

 1. Як Ви оцінюєте загальний стан здоров'я своєї дитини?

а) задовільне;

б) незадовільне.

 

 

 

2. Чи є у дитини хронічні захворювання або особливості фізичного розвитку, при яких протипоказаний вибір якихось професій?

а) є. Що саме?________________________________________________________

____________________________________________________________________

б) немає.

3. Які шкільні предмети легко даються Вашій дитині (швидко «схоплює», витрачає мало часу на підготовку і отримує гарні оцінки)?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

4.  Назвіть шкільні предмети, у вивченні яких Ваша дитина зазнає найбільші труднощі. _________________________________________________

____________________________________________________________________

 

5. До яких галузей знань у Вашої дитини виявилися інтереси?

а) фізико-математична

б) соціально-економічна

в) технічна

г) гуманітарна

д) мистецтво

е) інша область______________________________________________________________

 

6. Чи є у Вашої дитини які-небудь позашкільні заняття або захоплення (наприклад, спорт, музика, шиття, спілкування, комп'ютери, кулінарія, читання)?__________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

7. Яку дорогу здобування освіти Ви рекомендуєте дитині після 9-го класу?

а) продовжити вчення в 10 класі даної школи;

б) перейти в 10-й клас іншої школи (ліцею, гімназії);

в) поступити в професійно-технічне училище;

г) поступити в технікум (коледж, спеціальне училище).

8. У нашій школі пропонуються наступні профілі вчення. Який з них Ви рекомендували б своїй дитині?

1) фізико-математичний;

2) природничо-науковий (фізика, хімія);

3) природничо-науковий (біологія, географія);

4) інформаційно-технологічний;

5) соціально-економічний (історія, економіка, право);

6) гуманітарно-філологічний (мови, література, педагогіка);

7) художньо-естетичний;

9. Чому Ви вибираєте саме цей профіль?

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Анкета для батьків

„Ким я бачу свою дитину"

 

Анкета №4

 

1. Ким ви хочете бачити свою дитину?

Ø         На наступний рік після закінчення школи;

Ø         через 5-7 років;

Ø         через 20 років.

 

2. Яку професію вибрала ваша дитина? Чому саме її?

 

3. Назвіть улюблене заняття, захоплення вашої дитини.

 

4. Що у своєму сині (дочці) ви відносите до достоїнств?

 

5. Що у своєму сині (дочці) ви відносите до недоліків?

 

6. Якщо ваша дитина вже вибрала професію, що найбільше вплинуло на її вибір:

Ø         ваша порада;

Ø         рекомендації вчителя;

Ø         лікаря;

Ø         думка друзів;

Ø         заняття в гуртках;

Ø         вирішила сама.

7. Чим ви допомагаєте синові (дочці) у виборі професії:

Ø         допомагаю в навчанні;

Ø         розповідаю про свою професію;

Ø         заохочую заняття в гуртках;

Ø         навчаю елементам своєї професії;

Ø         ніяк не допомагаю;

Ø         намагаюсь не заважати;

Ø         не знаю, чим допомогти.

 

8. Як ви ставитесь до виконання сином (дочкою) своїх навчальних і трудових обов'язків:

Ø         не проявляю вимогливості;

Ø         не звертаю уваги;

Ø         контролюю;

Ø         проявляю вимогливість, надаю необхідну допомогу.

 

9. Чи задоволені ви успіхами в навчанні вашої дитини:

Ø         у цілому задоволений;

Ø         мені однаково, як вона вчиться;

Ø         могла би вчитися краще;

Ø         повністю задоволений.